Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falun på skylt

Ny näringslivsstrategi tas fram i dialog med företagen

Just nu arbetar Falu kommun med att ta fram en ny näringslivstrategi i nära dialog med företagen. Meningen är att den nya strategin ska kunna antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i november.

Det är den politiska ledningen som gett näringslivsavdelningen i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi för Falu kommun.

– Vi har många olika roller i kommunen och det är inte säkert att vi alltid har samma uppfattning som företagen om vart vi ska. Därför är arbetet med en näringslivsstrategi i sig en viktig lärprocess för kommunen. Den blir vår resguide in i Faluns framtida näringsliv, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Arbetet leds av näringslivschefen Linda Wallin. Processen bygger på en omfattande dialog med företagare i Falun.

Ska omfatta all verksamhet

Strategin ska omfatta all verksamhet i kommunen, där kontakt finns med företagen, och blir ett av kommunens styrande dokument.

Det ska bli tydligt för alla medarbetare och politiker vilka fokusområden kommunen ska jobba med för att bygga ett gott företagsklimat i Falun.

– Vi ska skapa ett ännu bättre företagsklimat i Falun. Processen är dialogbaserad, där intervjuer, workshops och enkäter är viktiga delar. Vi tar också fram en ”landningssida” Öppnas i nytt fönster. på falun.se, där alla kommer att kunna följa vårt arbete, säger näringslivschefen Linda Wallin.

Näringslivsstrategin ska tillämpas parallellt med redan tagna strategier som Årsplan med budget 2020-2023, Besöksnäringsstrategin och Landsbygdsprogrammet.

– Framtagandet av näringslivsstrategin bygger på en intern förankring där berörda tjänstepersoner och politiker blir involverade i arbetet från början. Parallellt med strategin tar vi, i nära dialog med kommunens företagare, också fram en handlingsplan, säger Linda Wallin.

Positivt inställda till ny näringslivsstrategi

Från näringslivets sida är man positivt inställda till att Falu kommun nu tar fram en ny näringslivsstrategi.

– Jag tycker det känns bra att Falu kommun har lyssnat på oss, och tar fram en näringslivsstrategi som gäller för hela kommunkoncernen. Jag är också glad att kommunen startar arbetet med att lyssna av med oss som driver företag i Falun. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunen i den här processen, säger Jonas Grenfeldt, ordförande i Företagarna Falun.

– Jag är väldigt positiv till Faluns arbete med en ny näringslivsstrategi och på det sätt kommunen valt ut fokusområden där potential finns. Positivt också och att det sker i samverkan med det lokala näringslivet som involveras på ett bra sätt. Strategin och dess mål ska avspegla näringslivets stora behov och det är i fokus här. Det ska bli spännande att både följa och stötta måluppfyllelsen i dess fokusområden och mål kommande år, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt näringsliv.

Sidan uppdaterad 2021-04-15