Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Utsikt över Falun

Näringslivsstrategin våren 2021

Här följer en summering av arbetet fram tills nu

Inledning och bakgrund

Nu är det fyra månader sen vi startade upp arbetet med en ny näringslivsstrategi för Falun. Vi har träffat ett hundratal företagare, medarbetare och politiker och fått många bra inspel!

Så jobbar vi med strategin

Processen går ut på att företag(are) och branschorganisationer är delaktiga längs hela resan (även i uppföljningen). Strategin utgår från det som företagen lyfter som sina viktiga områden och utmaningar. Den ska inrymma hela Falu kommuns gränssnitt mot företagen, alltså i princip allt som händer mellan kommunen och företagen (inklusive kommunala bolag och verksamhet som vi har tillsammans med andra kommuner, ex vis Alkohol, Tobak och Läkemedel samt Upphandling). Eftersom strategin omfattar hela koncernen är det kommunledningen som kommer att ”äga” den och den ska ”lira tillsammans” med de andra ”styrande dokumenten” i kommunen. Vår styrgrupp för arbetet är Kommunstyrelsens utvecklingsutskott och vi rapporterar löpande till dem.

Vi har träffat ett femtiotal företagare och stämt av löpande med Företagarna (organisationen) och Svenskt Näringsliv. Vi har också träffat kommunledning, ledande politiker och chefer för kommunala verksamheter/bolag som har lite tätare företagskontakt. Vi har bett alla företag i Falu kommun att tycka till i en enkät och vi har bjudit in till- och träffat en referensgrupp med företagarrepresentanter. Vi har träffat fastighetsägare, byggare, industriföretag och enskilda företagare. Vi har också haft några möten tillsammans med Borlänge kommun. Vi har tillsammans träffat exempelvis Region Dalarna och Ung Företagsamhet.

Inspel och insikter

Vilka inspel har vi fått då? Vi har fått positiv respons på att strategin ska baseras på det som små och stora företag i olika branscher med olika förutsättningar lyfter fram som viktigt. Några frågor som företag(are) har lyft upp särskilt är Tillgänglig och transparent upphandling, att myndighetsutövning ska göra det lätt för företagare att göra rätt och att kompetensförsörjning är en ödesfråga som vi måste jobba med mer effektivt framåt så att företagare kan rekrytera de medarbetare de behöver.

På företagarmötena har vi pratat mycket om hur kommunen kan vara en ”möjliggörare”, med fokus på att göra företagarens idé/projekt möjlig. Många företagare har fört fram att de vill ha en bättre framförhållning vid byggnation så att processen blir smidigare och inte stannar upp. Det finns en stor enighet om att Falun har ett fantastiskt läge och fin livsmiljö, med bra förutsättningar för att växa. Hur kan vi göra den attraktiviteten ännu mer synlig och hur får vi fram bostäder så att de framtida medarbetare som företagen vill rekrytera kan flytta hit tillsammans med sina familjer?

I våra möten med studie- och yrkesvägledare och skolledning har vi pratat mycket om hur vi får till den röda tråden kring kontakt mellan skola och närings-/arbetsliv ända från förskola till gymnasium men även kopplingen till Högskolan. Det är viktigt för att elever ska kunna göra medvetna val av utbildning och yrke och för att växande företag och andra arbetsgivare i Falun ska kunna rekrytera medarbetare framåt.

Som du ser så har vi redan några tydliga röda trådar som kommer att finnas med i den slutliga strategin. Nu har vi genomfört hela företagardialogen och börjar skissa på strategin. Vi har samlat på oss massor av goda idéer från dialogen som vi kan skriva in i den konkreta handlingsplan som blir ett av resultaten av den här processen.

Vad händer nu då?

Nu är det alltså dags att sätta sig ned och skriva på strategin och sätta ihop handlingsplanen (en del saker har vi faktiskt redan tjuvstartat med). Sen går utkastet till strategi på remiss internt och till företag som vi har haft kontakt med. Sen följer politiska beslut och verkstad!

Ett varmt tack till alla er som har hjälpt till med åsikter och inspel! Även om vi nu har kommit så långt att vi har börjat skissa på strategin så efterlyser vi fortfarande fler inspel om vad som är viktigt att få med i den.

Varma hälsningar från Mats Dahlberg (ordf Kommunstyrelsens utvecklingsutskott), Linda Norén (näringslivschef) och Ola Granholm (extern processledare)

ps. Om du har synpunkter eller inspel så är du välkommen att kontakta Linda på linda.noren@falun.se! ds.

Sidan uppdaterad 2021-06-28