Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En man ligger på knä i gräset och rensar ogräs.

Arbetsträning och utbildning för vuxna

Arbetsmarknadsenheten, AME, erbjuder insatser till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

Målet är egen försörjning genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. För att nå ditt mål erbjuder AME olika insatser anpassade efter dina behov.

Kommunens arbetsmarknadsinsatser

För att kunna ta del av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna måste du för det mesta först anmäla dig på arbetsförmedlingen eller till socialtjänsten.

Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för Falubor, som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att alla ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Om du är intresserad av praktik, arbetsträning eller jobb i de kommunala verksamheterna ska du ta tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Arbetslivs- och socialförvaltningen i kommunen, så får du hjälp med vidare kontakter.

Kontakt

Kontaktcenter telefon 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-06-08