Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Liten katttunge sitter i famnen på en äldre person

Världens viktigaste vikarie

Tycker du om att hjälpa andra och är vänlig och lyhörd? Vi behöver dig, världens viktigaste vikarie!

Som vikarie blir du anställd av Bemanningscenter och din anställning kan vara på timmar, ett korttidsvikariat eller ett semestervikariat. Du får ett omväxlande, intressant och givande arbete där du får göra skillnad för människor i alla åldrar och i en rad olika verksamheter.

Här på sidan kan du läsa mer om hur det är att vara anställd som vikarie, skicka in en ansökan till de tjänster som är tillgängliga just nu, läsa om vikarieförmåner samt finns yrkesbeskrivningar för de arbeten som du kan vikariera inom.

Så ansöker du

Gå in på den tjänst du är intresserad av och klicka på "Ansök" längst ner. Fyll i dina uppgifter, bifoga CV och personligt brev och klicka på ”Registrera” för att skicka in din ansökan. Om du sökt tjänst tidigare så kommer du bli ombedd att logga in med dina uppgifter.

Om du vill få ett mail när nya vikariat/timanställningar annonseras kan du enkelt skapa en prenumeration genom att trycka på den gula knappen nedan.

Så anställs du som vikarie

Bemanningscenter är en gemensam samordningsfunktion som ansvarar för vikarieanskaffning till korttidsvakanser inom Falu kommun. Bemanningscenter tillsätter vikarier till olika arbetsplatser inom:

  • Vård- och omsorg
  • LSS, vuxensektionen
  • Förskola och fritidsgårdar
  • Badverksamheten

Som vikarie blir du anställd av bemanningscenter, men utför ditt arbete där behovet finns inom ditt kompetensområde.

Extra möjligheter

För att klara bemanningen inom ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, LSS-boende och stöd och omsorg under semesterperioden och därigenom kunna erbjuda tillsvidareanställd personal sin semester, så erbjuds en engångsersättning till semestervikarier för fullgjord arbetsperiod under sommaren 2023.

Villkor

För att ersättning enligt bonustrappan ska utgå krävs att semestervikarien:

  • Uppfyller ett närvarokrav om minst 80 % under den ingångna avtalsperioden.
  • Ska ha varit inbokad under fyra eller fler sammanhängande veckor (maxbeloppet för bonusen baseras på totalt åtta veckor).
  • Ska ha fullgjort Falu kommuns introduktionsutbildning.
  • Ska ha efterlevt arbetsmiljöregler samt ordningsregler och rutiner. Respektive enhetschef ansvarar för att följa upp och bedöma efterlevnaden.

Ersättning

Rätt till ersättning enligt bonustrappan gäller semestervikarierande vård- och omsorgspersonal inom omvårdnadsförvaltningens kärnverksamheter, Kommunals avtalsområde, oavsett vilken sysselsättningsgrad i procent som semestervikarien har (dock lägst 40% procent). Villkor för dessa ersättningar gäller under perioden vecka 25-32 sommaren 2023. Bonusutbetalningen sker månaden efter avslutat vikariat.

Bonustrappan

Antal sammanhängande
arbetade veckor

Bonus i kronor
(Bruttolön)

Bonus i kronor
(Bruttolön) ytterområden

4

1500

3000

5

3000

5000

6

4500

6000

7

5000

8000

8

8000

11000


Observera: De högre ersättningsnivåerna för vikariat i ytterområden gäller Grycksbo, Svärdsjö, Bjursås, Enviken och Sundborn oavsett arbete inom ordinärt boende, vård- och omsorgsboende LSS boende eller stöd och omsorg. Detta med anledning av svårigheten att bemanna i ytterområdena.

Omvårdnadsförvaltningen erbjuder extra ersättning under sommaren 2023 till pensionärer som arbetar extra inom vård och omsorg.

Villkor

Erbjudandet om den extra ersättningen gäller för arbete inom vård och omsorg under perioden vecka 25-32. Den extra ersättningen utgår vid minst fyra och max åtta veckors arbete. Ersättning Storleken på den extra ersättningen baseras på timlönen/månadslönen och innebär 20% extra i lön oberoende av sysselsättningsgrad, dock lägst 40% i sysselsättningsgrad.

Omvårdnadsförvaltningen erbjuder medarbetare inom förvaltningen att flytta semesterveckor för att arbeta inom vård och omsorg under sommaren 2023.

Förutsättningar och krav

Detta erbjudande utgår från frivillighet och innebär möjlighet till ersättning för att förskjuta max två semesterveckor per medarbetare för att arbeta inom vård och omsorg.

För att ta del av erbjudandet krävs en dialog med närmaste chef för att säkerställa möjligheten att ta ut den förskjutna semestern vid ett annat tillfälle under innevarande år. Detta är avgörande för att få ta del av erbjudandet. Respektive chef ansvarar för att planering av semesteruttag görs.
Anmäl därefter till bemanningscenter via bc.rekrytering@falun.se vilka veckor mellan vecka 25-32 då du skulle kunna finnas tillgänglig för arbete.

Sista dag att anmäla in att man önskar ta del av erbjudandet är 31 mars, för att möjliggöra en total vikarieplanering. Är du inte anställd som vård- och omsorgspersonal idag så krävs adekvat erfarenhet för att ta del av erbjudandet.

Ersättningen beviljas i de fall då medarbetarens totala antal semesterveckor under perioden juniaugusti understiger fyra till antalet. Förskjuten semestervecka får inte tas ut under vecka 25-32.
Arbetstiderna och placering utgår från verksamhetens behov och beslutas av arbetsgivaren. Det finns således ingen garanti att placeras på sin ordinarie enhet. Behovet kan finnas inom sektionerna ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, LSS-boende eller inom stöd och omsorg.
Ersättningen utgår till medarbetare som uppfyller ovan nämnda villkor.

Ersättning

Bruttoersättning utgår med 9000kr per flyttad semestervecka och utbetalning sker i samband med septemberlönen.

Våra yrken

En man och en kvinna som arbetar på ett äldreboende står och pratar i köket

Undersköterska/vårdbiträde

Bryr du dig om andra? Är du den som gör det lilla extra för att göra någon annan glad? Ser du och värdesätter varje individ för vem den är? Då kan arbete som undersköterska vara något för dig.

Som undersköterska/vårdbiträde är du en viktig resurs för andra människor då du tillför du ett värde i vardagen och hjälper till med olika insatser. Du jobbar där det behövs och kommer märka att din insats gör skillnad och är viktig för den enskilda individen.

I arbetet ger du stöd i den personliga omvårdnaden, i måltidssituationer, i olika serviceinsatser, i att främja social aktivitet, och hjälper eventuellt till med medicindelegation.

För att trivas som undersköterska/vårdbiträde behöver du ha ett intresse för att arbeta med människor.

Bild på mall som visar måtten

Stödassistent/boendestödjare

Vill du arbeta med att motivera, stödja och stärka personer med funktionsnedsättning? Att arbeta som stödassistent/boendestödjare ger dig en konkret möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv.

Är du stabil, inkännande och bra på att ligga steget före? Är du anpassningsbar i ditt sätt att bemöta personer med olika behov och förutsättningar? Att arbeta som stödassistent/boendestödjare är väldigt givande och tycker du att beskrivningen ovan passar in så kan det vara rätt arbete för dig.

Hos oss på omvårdnadsförvaltningen finns en stor bredd av arbetsplatser. Du kan arbeta på något av våra boenden eller i personers bostad. Vi har även korttidshem där barn- och ungdomar med olika funktionsnedsättning erbjuds vistelse för rekreation och miljöombyte.

Dessutom söker vi semestervikarier inom vår korttidstillsyn där vi tillbringar våra dagar tillsammans med skolungdomar över tolv år som har olika funktionsnedsättningar och ett tillsynsbehov under lov samt före och efter skoldagen.

Arbetet som stödassistent/boendestödjare är intressant, givande och utmanande. Hos oss är ingen dag den andra lik! Tillsammans hittar vi på olika aktiviteter som exempelvis att åka på utflykt, baka, måla och pyssla i trädgården.

De vi är till för har alla olika behov av bemötande, service och stöd. Vi arbetar med en balans mellan struktur och flexibilitet för att möta de olika behoven och vi erbjuder stöd vid exempelvis handling av mat, personlig omvårdnad och andra vardagliga sysslor.

En stor del av arbetet innebär att motivera, stödja och stärka den enskilde så att vardagen fungerar. Vi utgår från varje enskild individ och arbetar för ökad självständighet. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

Solen skiner på ett barn som äter bulle och dricker festis utomhus

Barnskötare och förskollärare

Tänk att få jobba med roliga och entusiastiska barn i åldern 1-5 år och vara med där grunden läggs för barnens livslånga lärande. Vi arbetar för att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik för våra barn.

Hos oss får du ett omväxlande, intressant och ansvarsfullt arbete i arbetslag med pedagoger, där vi arbetar efter den läroplan som finns för förskolan. För att trivas i verksamheten och som vikarie är det viktigt att du är serviceinriktad och kan samarbeta med barn, vårdnadshavare och kollegor, för att vistelsen på förskolan ska bli så bra som möjligt för alla parter.

För att trivas som vikarie behöver du också kunna vara flexibel, då du kommer att arbeta på flera olika förskolor runt om i Falu kommun.

Möt våra medarbetare

Sidan uppdaterad 2023-05-22