Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Falun i fokus med genomtänkt arbetssätt för yrkesutbildningar

Genom att vända på perspektivet från att fokusera på språk och SFI till att fokusera på yrkeslivet lyckas Falu kommun bättre än många andra kommuner när det gäller att få utrikes födda ut i arbete. Via vuxenutbildningen har 21 yrkesutbildningar skapats där yrkesutbildningen kan kombineras med språkutbildning.

De yrkesutbildningar som erbjuds är bland annat snickare, busschaufför, kock, målare, plåtslagare, frisör, barnskötare, elevassistent, lokalvårdare, undersköterska, programmering och ekonomiassistent.

Arbetssättet med att kombinera yrkesutbildning och språkutbildning har fallit väldigt väl ut och arbetslöshetssiffrorna för Falun i gruppen utlandsfödda är lägre än på många andra ställen i landet då yrkesutbildningen får arbetssökande snabbare ut i yrkeslivet.

– Vuxenutbildningens uppdrag är att bidra till kompetensförsörjningen i Falu kommun och därför skapar vi utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar, säger Sofie Viklund, enhetschef vuxenutbildningen Falu kommun.

Tillsammans över gränserna

Olika instanser inom Falu kommun jobbar aktivt tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet med arbetssätt som Handslaget och Jobbmatchning Falun. Det handlar om tidiga individuella insatser.

– Jag tog initiativ till Handslaget som är ett effektivt sätt att nå dem som inte har arbete idag. Det innebär att Arbetsförmedlingen och socialtjänsten kallar deltagare och studie- och yrkesvägledarna hos vuxenutbildningen kartlägger deltagarna. Utifrån det söker personerna till våra befintliga utbildningar eller så skapar vi utbildningar utifrån behov. Förra året skapade vi prova på kurser för dem med kort utbildningsbakgrund, både inrikes – och utrikesfödda inom bygg och industri, barn och lek och vård. Det innebar att vi ökade antalet i vår vuxenutbildning med ungefär lika många, 2 207 läste hos vuxenutbildningen i Falun förra året, säger Sofie Viklund.

Handslaget har också medfört att Falu kommun har flera personer som validerade sina yrkeskunskaper förra året. Om man kommer till Sverige och i sitt hemland har jobbat som exempelvis bilmekaniker eller snickare så kan man få sina kunskaper validerade och därmed kortas vägen till arbete. Att se individen och fastställa just den individens behov av kompetens är ett lyckat koncept.

Väcker uppmärksamhet med goda resultat

Falu kommuns arbetssätt, att kombinera språkstudier och skräddarsydda yrkesutbildningar har väckt intresse. Under veckan besökte tre representanter från Sveriges kommuner och regioner, SKR, Falu kommun för att se närmare på arbetssättet.

– Vi har fått ta del av ett inspirerande och konkret arbete där kompetensförsörjning och individ står i fokus. Detta är viktigt för både samhällsutvecklingen och för de enskilda individerna, säger Kristina Cunningham från SKR.

– Faluns uppsökande arbete och kombinationer av språk- och yrkesutbildning är något vi kommer att följa och sprida, bland annat på vår stora konferens Skolriksdag i maj i Stockholm, säger Helena Wintgren från SKR.

Nära kontakt med företag och arbetsmarknad

Näringslivskontoret samarbetar med företagen i kommunen för att fastställa behovet av kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen har via arbetsförmedlingen sedan en nära kontakt med både utrikes födda och inrikes födda som står till arbetsmarknadens förfogande. Skräddarsydda orienteringskurser tas sedan fram för att sedan få individer ut på arbetsmarknaden på praktik och sedan vidare mot jobb. Ytterligare studier kan även vara ett led i det här arbetet.

De olika orienteringskurserna går efter flera spår, exempelvis

  • Bygg och industri
  • Barn och lek
  • Vård
SFIeleverundersköterskor

Osama Issawi från Syrien, Alena Isola från Vitryssland och Tanja Babic från Bosnien har precis avslutat sin sista lektion och är nu undersköterskor med inriktning psykiatri.

Tanja, Osama och Alena utbildade undersköterskor

Tanja Babic från Bosnien, Osama Issawi från Syrien och Alena Isola från Vitryssland har gått klart sin utbildning. Under 1,5 år har de läst till undersköterskor med inriktning psykiatri och parallellt läst SFI.

– I början var allt jättetufft, allt var nytt, utbildning, språk, rutiner, myndigheter och hur allt fungerar, säger Osama Issawi.

– Myndigheter fungerar olika i olika länder så det var mycket att lära sig med en gång, men nu är det så roligt att vi inte vill sluta utbildningen utan fortsätta studera, säger Tanja Babic.

En smörgåstårta har precis avnjutits av studenterna och lärarna. Smörgåstårtan är hembakad av Alena Isola.

– Jag har en svensk man och såg smörgåstårta i en butik och tänkte att jag kunde göra själv. Jag har inte gjort något sådant innan, det finns inte i Vitryssland, men det gick bra, skrattar Alena Isola.

Under sin praktik har de varit på olika ställen inom landstinget, speciellt vill de lyfta fram kompetenscentrum på lasarettet i Falun.

– De var jättebra och vi fick väldigt bra information. Jag gjorde min praktik på lasarettet på avdelning 65, säger Tanja Babic.

Nu hoppas de alla tre undersköterskorna att de snart har egna jobb.

– Ja, inom en vecka hoppas jag, säger Alena Isola lite med glimten i ögat.

Fakta:

  • 88 procent av dem i Arbetsförmedlingens etableringsinsats studerade år 2018 på vuxenutbildningen i Falun. (Rikssnittet ligger kring 14 procent, siffra från AF i okt 2018).

Vuxenutbildningen i Falun hade år 2018 tre övergripande mål:

  • Öka inflödet från arbetskraftsreserven till vuxenutbildningen, det vill säga de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, beroende av försörjningsstöd eller finns hos Försäkringskassan och som har möjlighet att arbeta.
  • Korta arbetskraftsreservens väg till arbete.
  • Skapa fler utbildningar utifrån arbetsgivarens behov och individens förutsättningar i syfte att tillgodose kompetensförsörjningen på kort, mellan och lång sikt.
Sidan uppdaterad 2021-07-19