Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Besöksnäringsstrategi klar för Falun

Besöksnäringen är en av världens snabbast växande branscher. Det är en viktig och prioriterad näring i Falun. Falu kommun och Visit Dalarna börjar nu tillsammans med förenings- och näringslivet att sätta destinationen Falun på kartan.

Tre temaområden ska lyfta och ena Falun som en destination – outdoor, kultur och idrott.

– Vi i Falun har bestämt oss för att dra nytta av och bidra till tillväxten i besöksnäringen. Genom att profilera oss tydligare kommer vi att stärka Faluns attraktions- och konkurrenskraft som destination. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi ska bli framgångsrika i Falun är att alla aktörer drar åt samma håll, säger Linda Wallin, näringslivschef i Falu kommun.

Tanken är att Falun ska uppfattas som en destination för flera dagars vistelse, inte ett antal enskilda besöksmål.

Outdoor, Kultur och Idrott

Outdoor: I destinationen Falun är det rika utbudet av aktiviteter och upplevelser kopplat till vår vackra och stadsnära natur.

Kultur: Vår historia, kultur och vårt världsarv ska bli mer påtagligt i hela Falun och scenkonst och det levande kulturlivet uppmärksammas.

Idrott: Vi har en lång tradition av att genomföra tävlingar, träningsläger, cuper och andra arrangemang inom idrott och Lugnet med alla dess arenor och förutsättningar är givetvis navet i det här temaområdet.

Med ett destinationsperspektiv kan man tillgodose önskemål för hela sällskap och familjer med upplevelser och besök för alla smaker.

– Det viktiga är att de olika aktörerna inom besöksnäringen ser sig som varandras resurser snarare än konkurrenter. Det ligger en väldig styrka i gemenskap och samarbete. Det ger stolthet och skapar bättre möjligheter av allt som finns här i destinationen Falun, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Viktig näring och tillväxtmotor

I Dalarna är besöksnäringen en viktig basnäring och tillväxtmotor för hela länet.

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion med en omsättning på 7,4 miljarder kronor och med ett mål att omsätta 12,5 miljarder kronor år 2030. I Falun omsätter besöksnäringen idag cirka 585 miljoner kronor per år, varav cirka 55 miljoner kronor kommer från utländska besökare.

– Vår ambition är att vi ska fördubbla omsättningen till år 2030, säger Linda Wallin.

Tillsammans för Falun

Arbetet har genomförts tillsammans med förenings- och näringslivet. Ansvaret ligger hos Falu kommun och Visit Dalarna tillsammans med förenings- och näringslivet. Besöksnäringsstrategin kommer att kompletteras med en handlingsplan som revideras årligen.

– Strategin ska vara ett verktyg i arbetet som nu kommer. I handlingsplanen kommer gemensamma mål och aktiviteter för det kommande året, säger Linda Wallin.

Besöksnäringsstrategin ska nu upp för beslut i Kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2019-05-27