Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Personer står uppe vid Tallenområdet. I bakgrunden syns trädet och motorvägen in mot Falun.

Optimismen och intresset för Tallenområdet spirar hos Marcus Lundberg, DalaFast AB, Linda Wallin, näringslivschef Falu kommun, Tommy Radwan och Andreas Sundberg, Bilförsäljningen i Dalarna AB.

Tallenområdet bara växer och växer

Tallen är området i Falun där optimismen gror just nu. För trots att det avverkas för fullt, så växer området så det knakar.

– Några driftiga företagare har sått frön och det känns som att den här delen av stan kommer att blomma upp igen, säger Linda Wallin, näringslivschef i Falu kommun.

Den kallades under flera sekel för suptallen i folkmun. Där var här besökare till Stora kopparberget och Falun stannade till, tog en sup och firade sin ankomst.

Nu, sedan några decennier tillbaka, är det ”Tallen”, det något mer politiskt korrekta namnet, som gäller.

Hur som helst, det var här uppe, där det gamla karaktäristiska trädet står, vid utfarten mot Borlänge, som Falun växte rejält under 90-talet. Det byggdes bland annat ett dosapotek och planerna var stora för flera rejäla etableringar.

Kanske har området hamnat i något av en Törnrosasömn under de senaste åren. Men nu har kraft och energi startat ny livskraft.

Starka pådrivare går i spetsen

Företaget Dalafast AB med Marcus Lundberg i spetsen är en av de starka pådrivarna.

Bilförsäljningen i Dalarna AB, med ägarna Andreas Sundberg och Tommy Radwan, är en annan aktör som får positiva saker att hända på båda sidor om motorvägen.

– Läget här uppe vid Tallen är fantastiskt, ett av Dalarnas bästa för företagsetableringar, säger Marcus.

– Vi tror stenhårt på det här området. Det är många som hör sig för om möjligheten att slå sig ned här, berättar Andreas och Tommy.

För en tid sedan bildades en företagarförening, vilken ger de berörda företagen i området energi och spelar en viktig roll för strategiska beslut, identitet och när aktiviteter ska planeras.

– Vi är stormförtjusta över det driv och engagemang som flera av företagen uppe vid Tallen visar. För oss på Näringslivskontoret har det inte varit svårt att haka på och genom vårt gemensamma arbete har vi redan kommit en bit på väg, förklarar Linda Wallin.

Skog har avverkats – fler tomter blir det

Marcus Lundberg visar runt på tomterna kring CityGross. Under våren har skog avverkats och planerna för framtiden snurrar i Marcus huvud.

– Infrastrukturen är mycket bra här i området. Det är lättillgängligt via avfarterna från E16. För vår del handlar det om att utveckla såväl handeln kring CityGross som att berika området med nya lokaler. Totalt rör det sig om cirka 60 000 kvadratmeter mark som ska utvecklas och bebyggas.

– Vi känner att det här området har framtiden för sig, inte minst med kommunens satsningar på bostäder i Källviken och utveckling av området, med de uttalade ambitionerna som finns tillsammans med Borlänge, att städerna ska växa mot varandra, fortsätter Marcus.

På andra sidan motorvägen finns lika stor entusiasm. Här har kompisarna Tommy och Andreas slagit upp portarna för ett modernt bilvaruhus sedan bara några månader tillbaka.

– Vi har kamperat ihop i 17 år och äntligen gjorde vi slag i saken och investerade i en ny byggnad för vår verksamhet.

Här i bilvaruhuset finns allt från sportbilar till familjebilar, lyx och vardag.

– Bredden är vår styrka. Våra kunder kan komma hit och förvänta sig vad som helst i bilutbudet.

Här händer det mycket framöver

Att det händer mycket i de här delarna av Falun råder det ingen tvekan om. Här är några exempel som styrker detta:

  • Lilla Källviken, som är beläget strax öster om Tallenområdet, är Faluns senaste stadsdel där det byggs för fullt sedan 2014. När området är helt utbyggt kommer det att finnas ungefär 400 bostäder, i form av villor, bostadsrätter och flerbostadshus. I området finns också flera förskolor.
  • På södra sidan om Källviksvägen har ett planarbete inletts för att möjliggöra byggande av bostäder på Källviksberget och Simonsberget. I bästa fall kan hus börja byggas där under senhösten 2021 och i området finns en kapacitet på cirka 150 bostäder, främst småhus.
  • På västra sidan av E16, söder om den stora korsningen, finns en ny detaljplan för industriverksamhet med ungefär 4,3 hektar tomtmark. Projektering av VA, fjärrvärme, gång- och cykelvägar pågår. Allt detta står klart hösten 2019.
  • Även norr om Förlagssystems byggnad pågår planläggning av mark för företagsverksamhet. När det gäller området i anslutning till Assistancekårens byggnad har ett planarbete startats för att möjliggöra nybyggnad av en smådjursklinik (djursjukhus).
  • Längs Övre Gruvrisvägen planeras också för bostäder på olika områden. Planarbetet är inte igång än och hur många nya bostäder som kommer att byggas är inte klart i nuläget.
  • På Galgberget byggs det fortfarande bostäder och det som pågår just nu är färdigställandet av nio nya villor, en gruppbostad med sex lägenheter och 40 bostadsrättslägenheter.
  • Inom en radie av 3 kilometer från CityGross finns omkring 8 500 personer folkbokförda.
Sidan uppdaterad 2019-08-15