Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Låt inte oljeavskiljaren bli en onödigt dyr historia

Visste du att du måste anmäla till kommunen om du ska installera en oljeavskiljare? Anmäl, så slipper du göra om och betala extra!

Något som många missar är att det är anmälningspliktigt att installera en oljeavskiljare. Nu har Falu kommun och Falu Energi & Vatten tagit fram en anmälningsblankett för att göra det lättare att skicka in sin anmälan.

- Vi har problem med att många befintliga oljeavskiljare i kommunen är feldimensionerade, så därför vill vi förebygga detta och hjälpa till att få det rätt redan från början, säger miljöinspektör Michelle Svensson, Falu kommun.

Anmäl minst 6 veckor i förväg

Anmäl minst 6 veckor innan du ska installera avskiljaren! Då gör miljöavdelningen en bedömning av om oljeavskiljaren är anpassad och dimensionerad för det den ska användas till.

- Det kan spara pengar för den som installerar oljeavskiljaren, om de sedan slipper göra om när vi kommer ut på tillsyn och ser att det inte fungerar, vilket kan bli väldigt dyrt, säger Michelle Svensson.

Var noga med att fylla i alla uppgifter och att skicka med de handlingar som efterfrågas.

- Om inte alla aktuella fält på blanketten är ifyllda eller om det saknas handlingar som ska bifogas kommer vi att behöva begära in kompletteringar och då kostar det en halvtimme extra i handläggningstid, upplyser Michelle Svensson.

Nyttan med oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska.

Avloppsvatten från dagvattenbrunnar avleds ofta till sjöar och vattendrag utan föregående rening.

Anmälan av installation av oljeavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-05-11