Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flygbild från Högbo. Byggnader och hoppbackar i bakgrunden.

Delar av Högbo sanatorium, en av flera platser i Falun som föreslagits för att inkvartera värnpliktiga.

Ett steg närmare nytt Dalregemente

Regeringen föreslår i ett pressmeddelande en återetablering av Dalregementet i Falun, som en del att förstärka Försvarsmaktens grundorganisation.

– Jätteroligt. Nu kommer Falun och nya Dalregementet med i försvarspropositionen. Det är något som såväl jag som politiska företrädare för flera andra partier har jobbat länge för, säger Joakim Storck (C) kommunstyrelsens ordförande.

I pressmeddelandet föreslås att regementet i Falun återetableras senast år 2022 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Det ska finnas en utbildningskapacitet om cirka 200–250 inryckande värnpliktiga årligen, som i största utsträckning ska hämtas regionalt.

Gamla I 13-området inte aktuellt i nuläget

Det handlar om en återetablering, men inte på det gamla I 13-området, utan på ny plats i anslutning till övningsfältet i Falun. Bland annat har delar av gamla Högbo sanatorium föreslagits, för att snabbt kunna inkvartera värnpliktiga.

Vad skulle det betyda för Falun med en återetablering av Dalregementet?

– Det innebär arbetstillfällen, investeringar och att många unga kommer att tillbringa närmare ett år av sitt liv i Falun, och få med sig många positiva minnen härifrån. Jag tror också att det kommer att göra det lättare för Falun och Dalarna att dra till sig exempelvis infrastrukturmedel då vi kommer att bli en centralort för Försvarsmakten i norra mellansverige, säger Joakim Storck.

Skydda västliga förbindelser och stärka hemvärnet

Regeringen motiverar en återetablering i Falun bland annat så här:

”Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar."

"Försvarsmakten avses få i uppdrag att redovisa hur hemvärnsverksamheten vid Dalregementsgruppen ytterligare kan utvecklas och stärkas, till exempel genom fortsatt utveckling av särskilda funktioner eller verkanssystem inom ramen för hemvärnet.”

Varför är Falun en bra plats för ett regemente?

– Jag vill nämna de militärstrategiska skälen som grunden för allt. Därefter att det finns ett skjutfält och övningsområde med alla miljötillstånd på plats. Att det finns en väl etablerad utbildningsverksamhet i Dalregementgruppen som kan skalas upp. Det finns också bra potentiella förläggningsmöjligheter och möjlighet till kostnadseffektiva lösningar som gör det möjligt att komma igång snabbt, säger joakim Storck.

Frågan förväntas komma upp för beslut i Riksdagen i december.

Sidan uppdaterad 2021-04-29