Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Falu kommun beslutar att inte överklaga domen mot detaljplan för Ingarvet

Falu kommun, genom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat att inte överklaga mark- och miljödomstolens dom gällande antagandet av detaljplanen för utökning av Ingarvets industriområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen, för fortsatt handläggning, bör kompletteras i de delar som avser buller från verksamheter och trafik, men ställer sig tveksam till om en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Förvaltningen bedömer dock inte att det är processekonomiskt att överklaga domen endast i den delen, särskilt med tanke på att detaljplanen gäller för ett område av så pass speciell karaktär att ett bifall i domstolen gällande miljökonsekvensbeskrivningen inte skulle få betydelse för kommande detaljplaner i Falu kommun.

Ärendet kommer att behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter sommaren vilka kommer att besluta om ärendets fortsatta hantering.

Tidigare artikel:

Domstol upphäver Falu kommuns beslut om detaljplan för Ingarvet.

Sidan uppdaterad 2021-07-02