Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild från pressträff med Ronny Modigs Dalregementet, Joakim Storck Kommunalråd (c), Jan Olov Hedqvist Fortifikationsverket

Bild från pressträff med Ronny Modigs Dalregementet, Joakim Storck Kommunalråd (c), Jan Olov Hedqvist Fortifikationsverket

Ny plats för Dalregementet föreslagen

Östra delen av Myran i anslutning till befintligt övningsområde.
Det är platsen som Försvarsmakten ser som den mest lämpliga för etableringen av ett nytt regemente i Falun.

– Försvarsmakten och Fortifikationsverket har tittat på tre alternativ för gruppering av det nya regementet i Falun. Det alternativ med bäst förutsättningar är ett område i anslutning till övningsområdet vid Myran. Exakt hur området ska exploateras kommer beslutas i fortsatt dialog med Falu kommun, säger överste Ronny Modigs, chef för Dalregementet.

Sedan det stod klart att Falun skulle få tillbaka Dalregementet, har Falu kommun och Försvarsmakten gemensamt arbetat med att hitta lämpliga platser för en återetablering. Tre olika platser i närheten av övningsområdet har varit uppe till diskussion.

Nu finns en inriktning på vilken plats i Falun som Försvarsmakten och Fortifikationsverket anser vara den bäst lämpade för gruppering av regementet.

Det handlar om ett område i östra delen av Myran.

– Försvarsmakten har uttryckt en viljeinriktning som utgör en startpunkt för vidare diskussioner och arbete tillsammans med Falu kommun. Inga beslut är fattade avseende område eller byggnationer. Nu kommer vi i en arbetsgrupp arbeta vidare med att ta fram ett förslag för den exakta placeringen av regementet som tar hänsyn till den militära verksamheten, boende i området samt rekreationsområden, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

När samsyn har uppnåtts kommer själva planprocessen med planprogram att inledas.

Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling. De förband som nu etableras ingår i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet.

Försvarsmakten kommer utbilda fler värnpliktiga och får en geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden.

Falun är strategiskt viktigt för att säkra vägarna till och från Norge. De fristående skyttebataljonerna som ska utbildas har också till uppgift att skydda viktiga totalförsvarsanläggningar.

Läs mer om regementsetableringen.

Sidan uppdaterad 2021-11-24