Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Folk i julhandeln i Falun

Arkivbild

Tillsammans för en attraktiv företagarkommun

Falu kommun har tillsammans med företagare i kommunen tagit fram en Näringslivsstrategi. Syftet med den är att lägga grunden för att Falun fortsätter utvecklas till en attraktiv företagarkommun.

Den 9 december beslutade kommunfullmäktige att anta en Näringslivsstrategi, som omfattar all verksamhet i kommunen, där kontakt finns med företagen.

– Vi vill förbättra företagsklimatet och ge företag i hela kommunen goda förutsättningar att utvecklas. Det i sin tur möjliggör ökad sysselsättning, säger Linda Norén, näringslivschef.

Näringslivstrategin har arbetats fram tillsammans med tjänstemän, politiker och företagare från Falu kommun. Dialog och transparens har varit ledorden genom hela processen.

– Att företagare, tjänstemän och politiker tillsammans arbetat fram en ny näringslivsstrategi ökar förståelsen och är ett stort steg mot visionen ”Ett större Falun”, säger Anders Lindh (M), kommunalråd.

Från näringslivets sida är man positivt inställd till den nya strategin

– Det här känns som ett riktigt bra avstamp till att utveckla Falun som attraktiv kommun att verka och bo i ännu mer, och ta nästa steg i utvecklingen tillsammans med näringslivet. Redan nu är man i fasen med att koppla handlingsplaner till detta vilket är avgörande för att lyckas så att strategin omsätts i praktiken och förändras i symbios med omgivningens behov, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv.

– Vi i Företagarna vill bygga ett starkt och attraktivt Falun tillsammans med Falu kommun. Jonas Grenfeldt, ordförande i Företagarna Falun.

Näringslivsstrategin ska tillämpas parallellt med redan tagna strategier som Årsplan med budget 2020-2023, Besöksnäringsstrategin och Landsbygdsprogrammet.

Handlingsplan

Arbetet nu handlar om att ta fram en handlingsplan. Denna grundar sig på aktiviteter vi samlat på oss under hela resan och kommer inrymmas inom de insatsområden som finns i strategin.

Handlingsplanen kommer att stämmas av med referensgruppen som varit med genom hela processen.

Insatsområdena i strategin är:

  1. Kompetensförsörjning & samverkan skola-näringsliv
  2. Kommunen som möjliggörare/ Lätt att göra rätt
  3. Kommunikation, information och dialog
  4. Företags- och branschutveckling
  5. Hållbar utveckling

Påbörjade aktiviteter

En del aktiviteter har redan påbörjats:

  • Kompetensmässan
  • Tidig dialog i offentliga upphandlingar
  • Dialogmöjlighet med de ledande politikerna i kommunen genom en så kallad Walk and Talk under Faluns företagarvecka.

Mer om näringslivstrategin

Sidan uppdaterad 2021-12-16