Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Manlig snickare.

När behöver jag bygglov?

Om du ska uppföra en uteservering med uppbyggt golv, fasta väggar eller tak, eller en kiosk så behöver du söka bygglov. Det gäller även för en uteplats eller kiosk som bara står uppställd säsongsvis.

Du ansöker om bygglov hos myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Att söka bygglov i Falu kommun

Vad vill du bygga?

Kräver bygglov


 • Vägg/väggar
 • Plank
 • Vindskydd
 • Glasytor

Bygglov krävs vid uppförande av dessa om de är högre än 1,2 meter. Används en inramning med glas så ska den uppfylla godkända krav enligt svensk standard. Ett staket är vanligtvis inte bygglovspliktigt.


 • Tak


Bygglov krävs för takbyggnad över uteplats och/eller serveringsdisk.


 • Trädäck
 • Altangolv
 • Däck
 • Uteplats


Bygglov krävs om någon del av byggnationen är högre än 1.4 meter över underliggande mark.


 • Kiosk
 • Serveringsdisk
 • Uteplats med tak och inglasning
 • Förråd
 • Bardisk med tak
 • Gatukök

 

Bygglov krävs vid uppförande av dessa. Bygglov krävs även för att varaktigt parkera en kiosk, ett gatukök eller liknande. För övrigt ska utformningen vara förenlig med Falu kommuns riktlinjer för uteserveringar och kiosker.


 • Vid kulturhistoriskt värdefull byggnad

 

Att uppföra något vid en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan innebära en utökad bygglovsplikt. Till exempel kan montering av en markis vara bygglovspliktigt. Kontakta kommunen för att ta reda på vad som gäller vid den aktuella byggnaden.


 • Skyltar

För skyltar som är under 1 kvm krävs inte bygglov, inte heller för skyltar som är uppsatta tillfälligt i max fyra veckor.