Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Reklam- och varuställ samt utsmyckning

ben som går på gata

Reklam- och varuställ och annan utsmyckning kan vara ett berikande inslag i stadsmiljön om utformningen och färgsättningen samordnas. Gatan tillhör alla och därför är det nödvändigt att placera dem så att de inte är i vägen eller kan skada någon.

Riktlinjer för reklam- och varuställ (pdf) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för reklam- och varuställ

För uppsättning av reklamställ och varuställ krävs polisens tillstånd enligt ordningslagen. Lämna in din ansökan till polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tillstånd för varuställ ges med ett (1) år i taget.
 • Tillstånd för reklamställ ges med tre (3) år i taget.

Ansökan om utsmyckning

För uppsättning av blomsterurnor och marschaller krävs inget polistillstånd, däremot behöver du samråda med kommunen. 

Fyll i vår ansökningsblankett för utsmyckning på offentlig plats (pdf). Pdf, 982 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök minst fyra veckor innan du vill använda platsen. Det är viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden kan variera.

 • Vilka tider gäller?

  Det är tillåtet med reklam- och varuställ och annan utsmyckning året runt under verksamhetens öppettider och efter gatans förutsättningar.
 • Placering av reklam- och varuställ

  Stället ska stå i anslutning till entrén och får inte störa trafik eller kommunikation. Vid galleriorna är det bara butikerna som har egen ingång mot gatan som får ha reklam- och varuställ ute på gatan. Högst ett reklamställ för varje gatu-entré tillåts.Vid utplacering av varuställ måste du se till att det inte skymmer närliggande verksamheter eller utsikten efter gatan.Trottoaren eller gågatan ska vara tillräckligt bred. Det måste finnas minst 1,5 meter gångbana kvar.Tänk på att det är fastighetsägaren som ger tillstånd att ha reklam- och varuställ inne i gallerian. För övrig utsmyckning räcker det om du kontaktar Falu kommun för samråd.
 • Utformning

  Innan utformningen ska du samråda med kommunen.Reklamställ och varuställ ska vara stabila och det ska inte finnas risk att någon snubblar eller på något sätt skadar sig på dem. Se även avsnittet om Tillgänglighet.För reklamställ gäller dessutom att
  • De ska vara i metall och ha mörk eller svart kulör.
  • Fjädrande och roterande modeller godkänns inte.
  • Ett reklamställ får inte vara högre än 1,40 meter.
  Själva reklamytan får inte vara större än 50x70 centimeter.Tänk på att en dämpad färgsättning ger en lugn bakgrund för varor och reklambudskap. Den färgkulör som kommunen använder i innerstaden har färgkod RAL 7016 glans 70.Tänk också på att du kan ha varuställ av olika modeller som passar omgivningen.
 • Tillgänglighet

  Hänsyn ska tas till säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för funktionshindrade.För att underlätta för synskadade ska reklam- och varuställ ha en sarg nertill. Sargen ska ha samma mått som ställets bottenmått och vara 12 cm hög.Tänk på att sargen kan vara lös eller inbyggd i reklamstället.
 • Beachflaggor

  Det är inte tillåtet att ställa ut beachflaggor.
 • Blommor

  För att få ställa ut blomsterurnor måste du samråda med kommunen, men du behöver inte ansöka om tillstånd från polisen.Platsen där urnorna står måste vara tillräckligt bred så att det finns minst 1,5 meter kvar som gångbana.Tänk på att blomsterutsmyckning i direkt anslutning till butiksentrén kan vara ett trevligt inslag, särskilt på de gator där det inte finns plats för större blomlådor.
 • Marschaller och lyktor

  För att få ställa ut marschaller och lyktor måste du samråda med kommunen men du behöver inte söka tillstånd från polisen.Marschallerna ska vara täckta och stå i hållare. Placera marschallhållarna så att ingen kan skadas av elden eller av stearin som skvätter ut.
 • Mattor

  Entrémattor får användas om det inte är någon risk att någon halkar eller snubblar på dem. Mattan måste ha ett bra ytmaterial, antiglidmaterial på undersidan och en tunn kant som minskar risken att snava på den. Tjocka mattor, till exempel turfmattor, får inte användas.Det får inte finnas reklam på mattorna förutom företagets eget namn och logotyp.
 • Skador och skadestånd

  Du som ansöker om tillstånd har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.Skadeanspråk får inte ställas på kommunen om det på platsen skulle uppstå en person- eller sakskada genom olyckshändelse eller av annan anledning, oavsett om det gäller innehavaren av tillståndet eller någon annan.Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. Eventuella skador på träd regleras enligt VAT03. Om det uppstår skador i gaturummet ska de återställas. Du som ansöker om tillstånd ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.
Sidan uppdaterad 2021-07-16