Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skador och skadestånd

Du som ansöker om tillstånd har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.

Skadeanspråk får inte ställas på kommunen om det på platsen skulle uppstå en person- eller sakskada genom olyckshändelse eller av annan anledning, oavsett om det gäller innehavaren av tillståndet eller någon annan.

Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. Eventuella skador på träd regleras enligt VAT03.

Om det uppstår skador i gaturummet ska de återställas. Du som ansöker om tillstånd ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.

Sidan uppdaterad 2018-04-11