Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förorenade områden

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om man upptäcker en förorening på fastigheten.

Innan en efterbehandlingsåtgärd vidtas ska en anmälan göras till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Länsstyrelsens information om förorenade områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Broschyren besvarar många av de frågor en privatperson kan ha som ägare av en fastighet som är eller kan vara förorenad. Även frågor som kan dyka upp vid köp eller försäljning av en förorenad fastighet besvaras.
Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren är en hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter som misstänks vara förorenade och att förhindra att nya förorenade områden uppkommer.
Ta kontroll för kostnaderna för föroreningar - om hantering av förorenade områden vid pågående verksamheter Pdf, 4.1 MB.

Blanketter

MIFO-blankett A Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
MIFO-blankett B Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
MIFO-blankett E Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riskklassningsdiagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Efterbehandling av förorenat område - Saneringsanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-06-30