Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En skylt där det står Tobak

Försäljningstillstånd för tobaksvaror

I och med att Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter började gälla 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak lämna in en ansökan till ATL-kontoret. Du får inte sälja tobak förrän du har beviljats försäljningtillstånd att sälja tobak.

Länk till e-tjänst

Vi vill att du använder vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd, detta för att underlätta och förkorta din handläggning.

Här hittar du e-tjänsten gällande försäljningstillstånd för tobaksvaror Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna använda sig av e-tjänsten behöver man ha en användare hos Falu kommun, om du inte redan har en användare kan du registrera den här: https://service.falun.se/wps/portal/Start/support/skapa-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! E-tjänsten fungerar inte om du använder Internet Explorer.

Två typer av försäljningstillstånd

 • Detaljhandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.
 • Partihandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till butiker ska ansöka om partihandelstillstånd.

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig vilket betyder att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i verksamheten har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Hur ni tidigare skött tobaksförsäljning påverkar också möjligheten till tillstånd.

Det här ska bifogas med ansökan:

 • Egenkontrollprogram.
 • Hyresavtal eller ägarbevis över försäljningsstället.
 • Finansieringsplan av köpet eller uppstarten av försäljningsstället. Uppgifterna i finansieringsplanen ska styrkas med köpeavtal, skuldebrev, transaktioner, etc.
 • Aktiebok (om det är ett aktiebolag) eller bolagsavtal (om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag).
 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Uppgifter från Skatteverket att bolaget eller firman är godkända för F-skatt, moms- och eventuellt arbetsgivarregistrerade.
 • Uppgifter från Skatteverket om bolagets och PBI:ernas skattekonto de senaste tre månaderna.
 • Utdrag från Kronofogdens register gällande bolaget och dess PBI:er.
 • Vid ansökan om partihandel: Uppgifter från Skatteverket om bolaget är godkänd som partihandel av tobak.

Vad händer efter att jag lämnat in ansökan?

ATL-kontoret i Falun kommer att utreda ansökan. Utredningen innebär bland annat att:

 • utreda vem eller vilka som är personer med betydande inflytande (PBI),
 • granska ekonomin för företaget och PBI samt ev andra företag som PBI är engagerade i,
 • granska köp av verksamhet och finansiering av köpet
 • granska om PBI förekommer i belastningsregistret,
 • granska ev tidigare tobaksförsäljning,
 • inhämta information från andra myndigheter genom ett remissförfarande. Dessa myndigheter kan vara Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. För partihandlare tillkommer remiss till Tullverket.

Det är den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel som fattar beslut om tillstånd, de har sammanträde en gång/månad.

Tillsyn

ATL-kontoret utför tillsyn hos alla som säljer tobak för att kontrollera att försäljningsstället följer lagen. Då kontrollerar vi bland annat att tobaken förvaras under uppsikt, att tobak inte säljs till personer under 18 år, att märkningen på paketen är korrekt och att ni har och följer egenkontrollprogrammet.

Avgifter

Från och med 1 januari 2021 har kommunfullmäktige i respektive kommun fattat beslut om nya avgifter, eftersom kommunerna beslutat olika blir det olika avgifter. En ansökan medför en ansökningsavgift som är för det arbete som utredningen kräver, du kan därför inte få tillbaka avgiften om du får avslag på ansökan. Ansökningsavgiften under 2023 är:

Detaljhandelstillstånd:

Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter: 8 900 kronor

Gagnef: 8 000 kronor

Partihandelstillstånd:

Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter: 10 000 kronor

Gagnef: 9 000 kronor

Avgifter och taxor för tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Läs mer om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" på Sveriges Riksdags hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-08-10