Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En skylt där det står Tobak

Försäljningstillstånd för tobaksvaror

I och med att Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter började gälla 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak lämna in en ansökan till ATL-kontoret. Du får inte sälja tobak förrän du har beviljats försäljningtillstånd att sälja tobak.

Länk till e-tjänst

Vi vill att du använder vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd, detta för att underlätta och förkorta din handläggning.

Här hittar du e-tjänsten gällande försäljningstillstånd för tobaksvaror Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna använda sig av e-tjänsten behöver man ha en användare hos Falu kommun, om du inte redan har en användare kan du registrera den här: https://service.falun.se/wps/portal/Start/support/skapa-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! E-tjänsten fungerar inte om du använder Internet Explorer.

Två typer av försäljningstillstånd

  • Detaljhandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.
  • Partihandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till butiker ska ansöka om partihandelstillstånd.

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig vilket betyder att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i verksamheten har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Hur ni tidigare skött tobaksförsäljning påverkar också möjligheten till tillstånd.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om försäljningstillstånd via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Med ansökan behöver du skicka in fler handlingar, läs mer om vad du behöver skicka in i vår checklista för en komplett ansökan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Du behöver bland annat lämna in ett egenkontrollprogram där du beskriver hur du ska utföra din egenkontroll av verksamheten, om du inte har ett eget egenkontrollprogram kan du använda dig av vår mall Pdf, 764.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Efter att vi mottagit en komplett ansökan ska beslut fattas inom fyra månader.

Vad händer efter att jag lämnat in ansökan?

ATL-kontoret i Falun kommer att utreda ansökan. Utredningen innebär bland annat att:

  • utreda vem eller vilka som är personer med betydande inflytande (PBI),
  • granska ekonomin för företaget och PBI samt ev andra företag som PBI är engagerade i,
  • granska köp av verksamhet och finansiering av köpet
  • granska om PBI förekommer i belastningsregistret,
  • granska ev tidigare tobaksförsäljning,
  • inhämta information från andra myndigheter genom ett remissförfarande. Dessa myndigheter är Polismyndigheten, och för partihandlare tillkommer Tullverket.
  • Eftersom det inte finns sekretessbrytande bestämmelser behöver du som sökande själv skicka en remiss till Skatteverket. Du behöver skicka en remiss gällande bolaget Pdf, 280.9 kB, öppnas i nytt fönster., och en remiss för PBI Pdf, 214.2 kB, öppnas i nytt fönster. (du/ni som har ett betydande inflytande i bolaget).

Det är den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel som fattar beslut om tillstånd, de har sammanträde en gång/månad.

Tillsyn

ATL-kontoret utför tillsyn hos alla som säljer tobak för att kontrollera att försäljningsstället följer lagen. Då kontrollerar vi bland annat att tobaken förvaras under uppsikt, att tobak inte säljs till personer under 18 år, att märkningen på paketen är korrekt och att ni har och följer egenkontrollprogrammet.

Mer information

Läs mer om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" på Sveriges Riksdags hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter för försäljningsställen

Kommunfullmäktige 2023-11-23, § 233
Sidan uppdaterad 2024-04-15