Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förskola och skola

Om du planerar att starta en skola eller förskola måste du i förväg anmäla detta till Myndighetsnämnden- Bygg och miljö, senast 6 veckor innan verksamheten planerar att starta.

Följande skolverksamheter är anmälningspliktiga: förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Lokal för förskola, skola, fritidshem med mera, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll på skola och förskola

Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen - innan människor eller miljö hinner ta skada. Detta innebär bl.a. att veta vem som har ansvar för vad, kontrollera det som behöver kontrolleras, ordna städschema och underhålls­planer. Brister ska åtgärdas och följas upp, och nödvändiga prover och under­sökningar ska göras vid behov.

För en skola eller förskola ska egenkontrollen vara dokumenterad, d.v.s. nerskriven.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra risk­bedömningar och sedan dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation, skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används och skaffa bra rutiner för avfall. Det är också viktigt att ha en klar ansvarsfördelning i verksamheten. Enligt lagstiftningen i miljöbalken är det du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll.

Information om hållbar inomhusmiljö på skola och förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-12-30