Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer som hanterar och rör vid grönsaker

Starta och driva livsmedelsföretag

Aktuellt

Vi har nu uppdaterat vår e-tjänst för registrering/avregistrering/ändring av livsmedelsverksamhet. Följ länken för att komma till e-tjänsten.

e-tjänst för livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Innan du startar

Det är mycket att tänka på för dig som vill starta ett livsmedelsföretag som t.ex. en restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik, gatukök eller café. Du måste lämna in en anmälan om registrering till miljöavdelningen senast 14 dagar innan du planerar att öppna. Livsmedelslagstiftningen omfattar både fasta och tillfälliga serveringar. Det betyder att du oftast behöver göra en anmälan så snart du vill sälja någon form av mat eller dryck.

Du får börja med din verksamhet så snart vi har meddelat dig att din verksamhet är registrerad. Har du inte fått besked från oss inom 14 dagar får du starta ändå. Saknas det uppgifter i anmälan kontaktar vi dig, men då kan registreringen ta längre tid.

När du har öppnat

Miljöavdelningen gör en första kontrollen av din anläggningen några veckor efter öppnandet. Om miljöavdelningen upptäcker brister vid kontrollen så kan miljöavdelningen ställa krav på t.ex. renovering, ändring av sortimentet eller besluta om stängning tills nödvändiga åtgärder är klara.

Anmäla större förändringar

Du som redan driver ett företag och vill göra större förändringar ska meddela detta till miljöavdelningen. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att uppfylla kraven i livsmedels­lagstiftningen.

Avregistrering av livsmedelsföretag

Om du upphör med din livsmedelsverksamhet är det viktigt att du anmäler det till miljöavdelningen.

Om du ska producera kött, fisk eller mjölk

Verksamheter som som producerar kött, fisk eller mjölk (slakterier, styckningsanläggningar, mejerier) ska inte registreras hos miljöavdelningen. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket.

Information om godkännande på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning – 1571 kr
Aktuell timtaxa 2024 för livsmedelskontroll – 1571 kr
Avgift för uppföljande kontroll – 1571 kr per timme
Livsmedelskontroll till följd av befogat klagomål – 1571 kr per timme


Därför tar vi betalt Pdf, 801.8 kB.
Därför tar vi betalt (bilaga) Pdf, 2.3 MB.

Företagarens ansvar

Som livsmedelsföretagare är det mycket att tänka på. Livsmedelslagstiftningen visar tydligt att det är du som livsmedelsföretagare som har ansvar för att livsmedlen är säkra. Du måste ha god kunskap om livsmedelshygien och ha en anläggning som är lämplig för just din verksamhet.

Gemensamt för alla som arbetar med produktion, bearbetning, handel eller servering av livsmedel, till exempel i restauranger, livsmedelsbutiker och bagerier, är:

  • Ansvar: Företagaren ansvarar för de livsmedel som han/hon tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer. Reglerna om säkerhet och märkning ska efterlevas.
  • Spårbarhet: Det ska gå lätt och fort att hitta ett livsmedel som kan vara en fara för konsumenten.
  • Egenkontroll: Företagaren ska göra ett system för egenkontroll som är anpassat till sin verksamhet.

Branschriktlinjer

Den gällande livsmedelslagstiftning är inte detaljreglerande, utan flexibel. Orsaken är att den ska kunna täcka alla former av livsmedelsföretag. Branschorganisationerna har därför uppmanats att ta fram branschvisa riktlinjer.

Riktlinjerna kan bland annat innehålla råd om lämplig utbildning för olika personalkategorier, vilka faror som ska beaktas i faroanalysen, riskvärderingar, kritiska styrpunkter och övervakningsprocesser.

Det är inte obligatoriskt för livsmedelsföretagaren att följa en branschriktlinje. Företagare som inte följer branschriktlinjen måste visa kontrollmyndigheten hur de på annat sätt uppfyller målet - säkra livsmedel.

Livsmedelsverket - vägledningar och branschriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöavdelningens ansvar

Kontroll

Hur ofta och många kontrolltimmar just din anläggning behöver beror bland annat på riskerna i din verksamhet och om du lagar mat till känsliga grupper t.ex. barn och äldre. 

Miljöavdelningen kontrollerar att standarden på din anläggning uppfyller kraven i livsmedels­lagstiftningen och att du följer ditt system för egenkontroll.

Om det finns brister vid kontrollen ställer miljöavdelningen krav på åtgärder som vi följer upp vid ett extra kontrollbesök eller vid ett senare tillfälle. Om verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven kan det leda till föreläggande vid vite och eventuellt åtalsanmälan.

Kontrollen består av:

  • Revision: I princip en systematisk undersökning av företagets egenkontroll - att den genomförts och är effektiv. Revisioner är vanligtvis förbokade.
  • Inspektion: En kontroll på plats att reglerna följs. Inspektioner är vanligtvis inte förbokade.
  • Provtagning: Provtagning och analys av livsmedel för att kontrollera att reglerna följs.

Vägledning och rådgivning

Miljöavdelningen kan ge dig generell information om vad du bör tänka på när du planerar för din verksamhet och tipsa om var du kan finna ytterligare information. Vi kan ge förslag på företag som kan hjälpa dig att utforma din anläggning eller hjälpa till att ta fram ett system för egenkontroll.

Miljöavdelningen hjälper inte till med att göra eller granska ritningar eller system för egenkontroll. För sådan hjälp får du anlita fackman.

Försäljning av små mängder livsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Importera färdigförpackade livsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsverkets information till dig som ska starta livsmedelsföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om plastmaterial i kontakt med livsmedel Pdf, 491.3 kB, öppnas i nytt fönster.
System för egenkontroll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Mall för allergeninnehåll Pdf, 75.1 kB.

Sidan uppdaterad 2024-04-15