Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bricka med tre drinkar

Serveringstillstånd, Alkohol

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef.

ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun.

Aktuella händelser

 • När behöver du tillstånd?

  Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera. Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning. Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.
 • När behöver du inte tillstånd?

  Du behöver inte ha serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:
  • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
  • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 • Vem kan söka?

  Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.
 • E-tjänster

  Här kan du ansöka om serveringstillstånd och fylla i alla uppgifter digitalt, du kan även bifoga de dokument som behövs för att din ansökan ska vara komplett. Om du redan har ett serveringstillstånd kan du anmäla ändring av tillståndet eller uppdatera listan för serveringsansvariga.För att använda e-tjänsterna loggar du in här: Serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om vad e-legitimation är på www.e-legitimation.se Länk till annan webbplats.. När du företräder ditt företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.
 • Andra sätt att ansöka?

  Du kan också ansöka om serveringstillstånd genom att skriva ut de blanketter som gäller för din ansökan: Blanketter serveringstillstånd Länk till annan webbplats.. Blanketterna kan du skicka in via e-post eller med vanlig post.
 • Handläggningstid - Vad behöver jag veta innan jag ansöker?

  Kom ihåg att ansöka i god tid. Den Gemensamma nämnden strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd, då vi är medvetna om att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter beroende på vilken verksamhet du vill bedriva.Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd till allmänheten är ca 3–4 månader från det att en komplett ansökan har inkommit till myndigheten. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap är vid första ansökningstillfället ca 2 veckor.
  Handläggningstiden i ett ärende är beroende av gällande delegationsordning. Normalt är handläggningstiden kortare om tjänsteman har delegation att fatta beslut i ärendet. Den Gemensamma nämnden är beslutande i alla ärenden som avser stadigvarande serveringstillstånd. Innan ett tjänstemannaförslag ska presenteras för den Gemensamma nämnden ska en utredning lämnas in 2 veckor före nämnden har sitt sammanträde – se nämndens sammanträdesplan för 2018: https://www.falun.se/kommun--demokrati/moteskalender.html Länk till annan webbplats.
  Det som också kan förlänga beslutsprocessen är om t.ex. sökanden inte klarar kunskapsprovet inom rimlig tid, mer information om kunskapsprovet finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/ Länk till annan webbplats..
  Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.
  Gemensamma nämnden har sedan 2014-01-08 haft riktlinjer för serveringstillstånd.Riktlinjerna redogör för:
  • vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter
  • vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen

   Syftet med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:
  • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
  • lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen.Alkohollagen är en skyddslag och finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före näringspolitiska hänsyn.
  Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 1.8 MB.Läs mer om alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Avgifter

  När du ansöker om ett nytt serveringstillstånd, eller ansöker/anmäler en ändring av serveringstillståndet ska du betala en avgift. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning. Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska även betala en årlig avgift som inkluderar kostnaden för administration och tillsyn.

  Se gällande taxor och avgifter i gemensamma nämndens verksamhetsområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Besöksadress: Slaggatan 3 D, Falun

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00. Lunchstängt besök 12.00-13.00, telefon 12.15-13.00

Sidan uppdaterad 2022-08-04