Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vatten och avlopp

Spillvatten från industrier och annan verksamhet avviker ofta från normalt spillvatten från hushåll. VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från normalt spillvatten från hushåll.

Om er verksamhet avser att släppa ett sådant spillvatten till avloppsnätet måste ni först samråda med huvudmannen. Vattnet måste förbehandlas på anvisat sätt innan huvudmannen kan godkänna att det tillförs nätet. Huvudman för det allmänna avloppsledningsnätet i Falu kommun är Falu Energi och Vatten AB.

Dala VA har tagit fram en gemensam skrift med riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, för anslutning till kommunala reningsverk.

Skriften är tänkt som ett verktyg för att minimera mängden farliga och olämpliga ämnen i avloppsvattnet.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter, Dala VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hanterar fordon, oljor eller drivmedel i din verksamhet kan du behöva en oljeavskiljare. Läs mer om det här:

Information om oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-25