Startsida

Falu kommun

Falun växer

Om tio år beräknas vi vara fler än 41.300 som bor i Falu tätort. Det är 2.700 fler än idag. Om 20 år är vi 44.000 eller kanske ännu fler. Hur ska vi planera så att Falun blir en ännu trevligare stad att bo och leva i?

Falun är tillsammans med Borlänge Dalarnas regionala centrum. Tillsammans planerar vi för att få nya invånare och nya arbetsplatser till FalunBorlänge. Nu tar vi fram fördjupade översiktsplaner för städerna. I en fördjupad översiktsplan visar man hur olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och gator mm ska finnas om 20 år?

Falun har flera övergripande program och planer som är vägledande för den fysiska planeringen. Följ länkarna under "Läs mer" till respektive dokument.

 Det här vill vi i Falun:

  • Bygga 4000 nya bostäder fram till 2035.
  • Skapa ett transportsystem som gör att människor kan kunna resa och varor transporteras på ett långsiktigt hållbart sätt. Trafiksystemet ska vara säkert och utsläppsneutralt. Göra det lättare att gå, cykla och åka kollektivt. Fortsatt god tillgänglighet till centrum för den som behöver åka bil.
  • Grön- och blåstrukturen är en resurs som ska tas tillvara.
  • Världsarvet är en tillgång och inte ett hinder för stadens utveckling.
  • Göra det lättare att mötas.