Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjejer äter glass

Bo och leva

Att ta fram mark för framtida bostadsbyggande för att klara dagens och morgondagens behov är en av de viktigaste frågorna i den fördjupade översiktsplanen. Under de kommande 20 åren bedöms att minst 4.000 nya bostäder behövs i tätorten. I Falu tätort finns idag ca 19.500 bostäder fördelat på ca 12.000 lägenheter i flerbostadshus och 7.500 radhus, kedjehus och villor. Att ta hand om och utveckla den befintliga bebyggelsen och de stadsdelar de ligger i är också en viktig uppgift för att skapa en attraktiv stad att bo och leva i.

Sidan uppdaterad 2017-05-16