Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Höga hus

Diskussionen om att kunna bygga höga hus i Falun dyker upp med jämna mellanrum. Med höga hus menas byggnader som genom sin höjd avviker från kringliggande bebyggelse. Enligt Nationalencyklopedin är ett höghus ett ”hus med många våningar, vanligen fler än 5”. För Falu tätort handlar det framför allt om på vilket sätt höga hus påverkar upplevelsen av Världsarvsstaden och på vilket sätt höga hus kan stå i strid med riksintresset för kulturmiljövård. På senare år har diskussionen handlat om byggnader som i höjd kraftigt avviker från den byggnadshöjd som varit vanlig. Nya byggnader med en höjd motsvarande 16 våningar har diskuterats.

Kommunen har tagit fram ett planeringsunderlag redovisad i en rapport: Höga hus i Falun, 2014. Rapporten innehåller ett antal kriterier att använda när man ska bedöma om ett högt hus är lämpligt på en viss plats. Rapporten innehåller dock inga slutsatser om var det generellt är lämpligt att bygga höga hus. Avsikten är att detta ska klaras ut under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.

Läs mer i underlagsrapporten Höga hus i FalunPDF

Vad tycker du?

  • Var skulle det kunna vara lämpligt att bygga höga hus?
  • Var är det absolut olämpligt att bygga höga hus?

Lämna dina synpunkter häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-05-16