Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjejer som handlar

Service

Samhällsservice

Vårdcentraler finns idag i Centrum (Tisken) Britsarvet, Norslund och Born. Mark för utbyggnad av ytterligare vårdcentraler är inte aktuellt.

Bibliotek finns idag i form av stadsbiblioteket i Centrum. Övriga stadsdelar servas av bokbussen.

Livsmedelsbutiker och bensinstationer som säljer livsmedel finns idag i samtliga stadsdelar.

Apotek eller försäljning av receptfria läkemedel finns idag i alla stadsdelar.

Förskolor och skolor behandlas i ett eget kapitel.

Stadsdelscentra med ett utbud av service utöver en livsmedelsbutik finns i Slätta, Britsarvet och Norslund. Dessa stadsdelscentra är viktiga mötesplatser.

När nya bostäder byggs i en stadsdel förstärks underlaget för befintlig service och den kan bevaras och utvecklas. När en ny stadsdel byggs ut söder om Källviksberget är det viktigt att kommersiell service och samhällsservice planeras in.

Kultur

I Falun finns länskulturens verksamheter samlade: Dalateatern, Musik i Dalarna, Film i Dalarna, Dalarnas Museum med flera.

Kulturverksamhet i kommunens regi är samlad till Kulturhuset tio14 och Stadsbibliuoteket.

Dessutom finns ett flertal lokaler för olika typer av kulturvekrsamhet och evenemang som Nisserska, Magasinet, Lugnetkyrkan med flera.

Kommunens samlar under 2017 Kulturskolans verksamhet till Kulturhuset tio14.

Sidan uppdaterad 2017-05-16