Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vollybollspel vid Kålgården

Kulturella ekosystemtjänster

De kulturella ekosystemtjänsterna är de fördelar som bidrar till ökad hälsa och välbefinnande, både fysiskt och mentalt, genom att främja fysisk aktivitet och lek, erbjuda sinnliga upplevelser, inspiration och skapa platser för möten mellan människor. Den blå och gröna strukturen är också identitetskapande och bidrar till både människors och städers identitet. Förutom detta innehåller vistelse i blå och gröna miljöer en pedagogisk aspekt då det kan bidra till att ge kunskap och förståelse för natur och ekosystemens betydelse – vilket är betydelsefullt för att vi och framtida generationer ska värna och vårda vår natur och miljö och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kulturella ekosystemtjänsterna är de icke materiella nyttor som vi människor får av den blå och gröna strukturen. Det är subjektiva värden som upplevs och används på olika sätt av olika människor, så därför är det betydelsefullt med en variationsrik blå- och grönstruktur som är inkluderande och ger alla möjlighet att hitta sina platser och miljöer utifrån efterfrågan, behov, bakgrund och förutsättningar.

De kulturella ekosystemtjänsterna är abstrakta värden som exempelvis rekreativa, sociala, pedagogiska och estetiska kvaliteter och innefattar aktiviteter och upplevelser som är knutna till tätortens blå och gröna struktur, till dess grönska och vatten. Tjänsterna är indelade i hälsa och fritidsupplevelser, sociala interaktioner, naturpedagogik samt symbolik, identitet och andlighet.

Vad tycker du?

  • Vilka är de viktigaste platserna för dig inom den blå och gröna strukturen i Falu tätort?
  • Var tycker du att det finns brister i den blå och gröna strukturen och vad består bristerna av?
  • Känner du till något område som används av många för rekreation och friluftsliv men som inte finns med på kartorna. Vad används området till i så fall?

Lämna dina synpunkter häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-03-27