Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hänsyn och risker

Här redovisas de värden och risker som kommunen behöver ta hänsyn till i sin planering.

För att få hela bilden av vilka värden och risker som berör den fördjupade översiktsplanen måste man läsa både Översiktsplan FalunBorlänge och den fördjupade översiktsplanen för tätorten. De värden och risker som redovisas här är mer detaljerat beskrivna än de är i Översiktsplan FalunBorlänge. Andra värden och risker, där redovisningen i Översiktsplan FalunBorlänge är tillräcklig, redovisas inte här.

Sidan uppdaterad 2017-05-16