Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Behovsbedömning

När planer tas fram ska kommunen bedöma om förslaget kan innebära en betydande påverkan på miljön. Om en betydande miljöpåverkan kan förväntas ska kommunen göra en miljöbedömning. Då ska att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och det ska genomföras samråd om den. Syftet med miljöbedömningen är att ta med miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Den analys som leder fram till ett beslut om en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte kallas för behovsbedömning.

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen har vi gjort en behovsbedömning för förslaget. Det som kan innebära betydande miljöpåverkan är förslaget till ny sträckning av järnvägen mellan Falun och Borlänge. Förslaget till ny sträckning togs fram av Trafikverket 2007 och innehåller en miljökonsekvensbeskrivning.

Någon ytterligare fördjupning av den miljökonsekvensbeskrivningen bedöms inte vara nödvändigt för den fördjupade översiktsplanen.

För övrigt görs bedömningen att ett genomförande av planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning behöver därför inte göras. Ett samråd har skett med länsstyrelsen om behovsbedömningen.

Läs mer om konsekvenser i Översiktsplan FalunBorlängeöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-02-16