Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hållbarhetsbedömning

Det går i nuläget inte att göra en tydlig bedömning av planförslagets konsekvenser. I utställningsversionen kommer det finnas en hållbarhetsbedömning som redovisar planförslagets konsekvenser för den ekologiska, sociala, ekonomiska och rumsliga hållbarheten. Här finns tills vidare ett förslag på frågor som bör behandlas i den kommande behovsbedömningen.

Konsekvenser för miljön:

 • Naturmiljö och vatten
 • Kulturmiljö
 • Klimatpåverkan

Konsekvenser för de som bor, arbetar och besöker staden:

 • Social sammanhållning
 • Konsekvenser för olika samhällsgrupper
 • Individer och hushåll
 • Företag och företagare
 • Risker och störningar


Konsekvenser för rumsliga strukturer:

 • Bebyggelsestruktur
 • Grön- och blåstruktur
 • Trafikstruktur
 • Teknisk försörjning


Ekonomiska konsekvenser:

 • Kommunens ekonomi
 • Samhällsekonomiska konsekvenser

I Översiktsplan FalunBorlänge finns en konsekvensbeskrivning som på ett mer översiktligt sätt redovisar konsekvenserna av förslagen i översiktsplanen.

Läs mer om konsekvenser i Översiktsplan FalunBorlängeöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-02-16