Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sammanvägd markanvändningskarta

I samrådsförslaget finns inget sammanvägt förslag för hur mark och vatten i tätorten ska användas i framtiden. Förslaget visar i stället möjligheter och utvecklingsidéer som vi vill ha synpunkter på.

I vissa fall föreslår vi olika sätt att använda samma markområde. Samrådet är ett sätt att ta reda på vad som är viktigt för faluborna. Med hjälp av de synpunkter vi får under samrådet kan vi göra bättre val när olika sätt att använda ett markområde står i konflikt med varandra. I utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen kommer vi att redovisa ett sammanvägt planförslag, med en karta som visar den framtida användningen av mark och vatten. 

Läs mer om vad en fördjupad översiktsplan är

Sidan uppdaterad 2017-02-16