Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Harmsarvet

Analys av odlingslandskapet

För det tätortsnära odlingslandskapet saknades ett samlat kunskapsunderlag, även om mycket fakta finns i flertalet rapporter och andra dokument från berörda delområden. För att få ett samlat grepp om odlingsmarkernas utveckling och betydelse har Falu kommun utarbetat en odlingslandskapsanalys, som bidrar till att belysa bilden av Faluns tätortsnära odlingslandskap.

Odlingslandskapsanalysen ger en generell beskrivning av det historiska odlingslandskapet i förhållande till det nuvarande inom området för fördjupad översiktsplan runt Falun. Analysen identifierar också särskilt bevarandevärda områden och stråk inom området för fördjupad översiktsplan och beskriver deras känslighet och tålighet för tillkommande bebyggelse och potential samt ger riktlinjer för framtida hantering.

Läs mer i Analys av det historiska odlingslandskapet runt Falu tätortPDF

Läs mer i Ramberättelse - Faluns omgivningarPDF

Sidan uppdaterad 2017-04-07