Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Samtal mellan människor

Hur går samrådet till?

Under samrådet samlar kommunen in synpunkter och idéer från falubor, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter.

Kommunen skickar förslaget till länsstyrelsen, till alla kommuner i länet, till grannkommunerna i Gävleborgs län samt till organisationer och myndigheter, politiska partier och föreningar.

För att ge faluborna möjligheter att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera förslaget ordnas fem öppet hus möten.

Vad händer efter samrådet?

Efter att samrådet avslutats den 28 april sammanställer och kommenterar kommunen alla synpunkter som kommit in í en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen lämnas också förslag till hur planförslaget ska förändras. Samrådsredogörelsen godkännas av kommunstyrelsen.

Här på webben kommer en sammanfattning av de synpunkter som kommit in att redovisa, troligtvis under december månad.

Efter att kommunstyrelsens godkänt samrådsredogörelsen och beslutat vilka ändringar som ska göras tar vi fram ett förslag som visar hur mark och vatten i tätorten ska användas. Förslaget kommer också att innehålla rekommendationer för hur den fortsatta mer detaljerade planeringen ska göras. Det färdiga förslaget ställs sedan ut igen och då finns möjligheter att lämna synpunkter på förslaget ännu en gång.

Efter utställningen sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Efter en eventuell bearbetning av förslaget förs det till antagande i Kommunfullmäktige.

Samrådsprocessen
Sidan uppdaterad 2017-11-14