Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Så här läser du planen

Här beskriver vi hur du gör för att hitta i den fördjupade översiktsplanens olika delar. Det fungerar lika bra om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Falulogga

Om du klickar på Falu kommuns logga kommer du till Falu kommuns webb www.falun.se.

Fördjupad översiktplan

Om du klickar på "Fördjupad översiktplan - Falu tätort och området runt Varpan SAMRÅDSHANDLING" kommer du till samrådshandlingens första sida.

Huvudnavigering

  • Under "Bo och leva" finns själva förslaget till hur tätortens markanvändning ska utvecklas de kommande 20 åren.
  • Under "Grönska och vatten", "Hållbara resor och transporter", "Kulturmiljö och världsarv" och "Hänsyn och risker" finns bakgrundsmaterial.
  • Under "Konsekvenser" beskrivs förslagets konsekvenser.
  • Under "Om planen" förklaras vad en fördjupad översiktsplan är och hur den ska användas. Här beskrivs också hur samrådet går till och hur du kan lämna synpunkter.
Läsanvisning

Om kartorna

Kartorna har framställts av Mät- och kartavdelningen på kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Som bakgrundskartor används eget material från kommunen i kombination med kartor och foton från Lantmäteriet. Kartorna får användas för personligt bruk. Om företag och organisationer vill använda sig av materialet kan nyttjanderätt upplåtas.

Teckenförklaring

I teckenförklaringen visas de skikt som syns på kartan.

Galleri för bakgrundskartor

Du kan välja mellan olika kartor och flygbilder som bakgrundskarta.

Klicka på objekt i kartan för mer information

Du kan ibland klicka i kartan för att få mer information. Ibland finns flera skikt på samma plats.

Större karta

Du kan titta på en större karta genom att klicka på länken under kartan. Kartan öppnas då i ett eget fönster.

Zooma in och ut

Du kan zooma in och ut i kartan med hjälp av plus- och minustecknet. Klickar du på hemknappen kommer du tillbaka till ursprunglig utbredning.

Läsanvisning kartor

Om du vill skriva ut

På varje sida finns möjlighet att skriva ut sidan. Kartan följer inte med vid utskrift. Den måste skrivas ut separat från den större kartan som öppnas i nytt fönster. Högerklicka och välj Skriv ut. Utskriftsfunktionen fungerar bäst med webbläsare Mozilla Firefox. Med Internet Explorer kan text och karta hamna ovanpå varandra.

Behöver du hjälp?

Har du inte en dator eller vill få hjälp med att läsa dokumentet, kan du få hjälp på Falu kommuns kontaktcenter, Myntgatan 45, tisdagar-torsdagar kl. 13-15 under hela samrådstiden. Dessutom kommer förslaget att presenteras på öppet hus på flera platser i tätorten.

Sidan uppdaterad 2017-05-16