Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Samrådshandlingar

I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen har även några underlagsrapporter tagits fram. Dessa är också en del av samrådsamaterialet som vi vill ha synpunkter på.

Trafiknätsplan för Falu tätort (samrådshandling)PDF

Parkeringsstrategi (samrådshandling)PDF

Kunskapsunderlag till parkeringsstrategi (samrådshandling)PDF

Kulturmiljöanalys (samrådshandling)PDF

Lämna dina synpunkter

Samrådet är avslutat och vi tackar för alla synpunkter vi fått. I juni kommer vi att redovisa en sammanfattning av de synpunkter som kommit in.

Sidan uppdaterad 2017-05-11