Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bo och leva

En god livsmiljö består av flera olika delar som samverkar. Utbudet av olika typer och storlekar av bostäder är viktigt för att känna att det går att bo på en ort i olika skeenden av livet. Närheten till service gör att vardagen är lättare att få ihop. Framförallt är skolor och förskolor viktiga för orten, men även mötesplatser som livsmedelsbutiker och bibliotek.

På landsbygden är det naturligt för många att arbetet finns någon annanstans, exempelvis inne i Falun eller Borlänge, men arbetsplatser kan också finnas på orten. I många av bymiljöerna finns det också goda möjligheter att ha mindre verksamheter hemma på den egna gården.

Närheten till naturen och möjligheterna till rekreation och friluftsliv är en av landsbygdens bästa konkurrensfördelar och områden för friluftsliv och rekreation ska ha en betydande plats i utvecklingen runt Runn.

Under underrubrikerna i Bo och Leva kan du läsa mer om markanvändningen och de ställningstaganden som föreslås inom planområdet. I serviceorterna är utvecklingstrycket högre, för dessa finns områdesbeskrivningar, samt en gemensam beskrivning för västra sidan av Runn.

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan redovisa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen ska också främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

Under Användningskartan redovisas vilka avvägningar kommunen gjort mellan olika allmänna intressen och hur man ser på den långsiktiga användningen av tätortens olika områden.

Under Bo och leva redovisas mer i detalj hur kommunen ser på bland annat bostäder och service.

Sidan uppdaterad 2021-08-31