Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer i livligt samspråk, dator och hörlurar syns på bilden

Grönområde

Grönområden är områden som används för friluftsliv och idrott av så många att det är motiverat att peka ut dem särskilt. Antalet personer som använder ett grönområde avgör om det finns ett behov av parkeringsmöjlighet i anslutning till området.

Grönområden innehåller ofta en anläggning

Ett grönområde innehåller ofta, men inte alltid, någon form av anläggning, exempelvis ett elljusspår, en idrottshall eller en skidbacke. Grönområden uppfattas ofta som anlagda, men det kan också handla om ett mindre naturområde i eller i direkt anslutning till en tätort.

Mindre grönområden kan rymmas inom andra användningar

Mindre grönområden kan rymmas inom områden som redovisas som tätort, landsbygd eller skogsbygd. Områden som redovisas som vatten är oftast också platser för idrott och friluftsliv, men då vatten och land ger olika möjligheter redovisas vattenområden för sig.

Sidan uppdaterad 2021-09-01