Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre glada ungdomar sitter på marken i samspråk, en kaffekopp i hand, en hundvalp i knä

Tätort

I områden med markanvändningen tätort finns det plats för många olika funktioner. Men de funktioner som finns får inte vara störande för bostäder, grönområden eller skolor runt omkring.

Förutom bostäder kan här även finnas affärer, kontor, skolor och annan service. Här ingår även mindre grönområden och områden för idrott eller samlingslokaler, helt enkelt det mesta som hör till det dagliga livet.

Service samlas i centrum

Olika typer av service, både offentlig service och kommersiell service ska i så stor utsträckning som möjligt samlas i tätorternas centrum. Där är det enklast för de flesta att nå servicen, genom att gång och cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik möts där.

Många sätt att bygga nytt

Tätorterna har ofta växt ganska fort under andra halvan av 1900-talet. Det gör att det ofta finns flera stora områden med liknande bebyggelse från i första hand 60- och 70-talet, men även tiden före och efter. Det här har skapat en karaktär på tätorterna som ofta är tacksam att förtäta i. Nya tillskott kan normalt utformas ganska fritt och även lite högre hus på tre till fyra våningar kan passa in bra.

Service samlas i centrum

Olika typer av service, både offentlig service och kommersiell service ska i så stor utsträckning som möjligt samlas där det är enklast för de flesta att nå servicen. Det kan vara i närhet till gång- och cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik i tätorterna.

Utnyttja marken effektivt

I de centrala delarna ska det framför allt finnas yteffektiva bostäder, exempelvis flerbostadshus, radhus och parhus eller kedjehus. Villatomter kan vara lite större än i FaluBorlänge tätort, men inte lika stora som i områden med markanvändningen landsbygd.

Sidan uppdaterad 2021-09-01