Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist i naturen

Hållbarhetsbedömning

Planförslaget ger en tydlig bild om hur Falu och Borlänge kommun ska förtätas i riktning mot varandra. Hur vi ska stärka friluftslivet och besöksnäringen i området och samtidigt pekar vi ut områden som gör det möjligt att bygga ca upp mot 2000 nya bostäder.

I det här avsnittet reder vi ut vilka konsekvenserna av förslaget blir och om den fördjupade översiktsplanen för Runn bidrar till ett mer hållbart samhälle om 20 år.

Ökad hållbarhet enligt Översiktsplan, 2014

I Översiktsplan FalunBorlänge är utgångspunkten att översiktsplaneringen ska leda till en omställning till ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Med andra ord: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.”

Läs mer om hållbar utveckling och utgångspunkterna för den fördjupade översiktsplanen i Översiktsplan FalunBorlänge. I den fördjupade översiktsplanen föreslår vi åtgärder för att Falu och Borlänge kommuner ska bli mer hållbart.

Läs mer om strategier för hållbar samhällsplanering i Översiktsplan Falun/Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsbedömning

I hållbarhetsbedömningen tittar vi på planförslagets konsekvenser utifrån de kommunala målen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt de nationella miljömålen samt de transportpolitiska målen.

De regionala miljömålsarbetet lyfts inte separat utan även dessa utgår från de nationella miljömålen. De kommunala målen och de nationella målen tangerar varandra på flera punkter.

Nollalternativ

För att planförslagets konsekvenser ska bli tydliga är det bra att jämföra med ett nollalternativ. I det här fallet är nollalternativet den situation som är om 20 år om den fördjupade översiktsplanen för Runn inte antas. Nollalternativet innebär att Översiktsplan FalunBorlänge användas som vägledning i beslut.

Vad tycker du?

För att bilda dig en uppfattning om de redovisade konsekvenserna, se underrubrikerna.

  • Anser du att planförslaget kan få betydande konsekvenser som varken redovisas under kommunala mål eller under nationella mål?

Lämna dina synpunkter här Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-07-09