Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över en dimbeklädd skog

Mål- och konsekvensanalys

I hållbarhetsbedömningen tittar vi på planförslagets konsekvenser utifrån de kommunala målen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och de nationella miljömålen samt de transportpolitiska målen. Läs mer om Sammanvägd bedömning: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och Planförslagets konsekvenser för nationella hållbarhetsmål.

Konsekvenserna redovisas för mål som bedöms vara relevanta för den fördjupade översiktsplanen för Runn. Mål som inte bedöms vara relevanta med hänsyn till vad den fördjupade översiktsplanen kan påverka redovisas inte.

Sidan uppdaterad 2021-08-31