Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Hur går samrådet till?

Under samrådet samlar kommunen in synpunkter och idéer från kommuninvånare, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter.

Kommunen skickar förslaget till länsstyrelsen, till alla grannkommuner som gränsar till planförslaget, samt till organisationer och myndigheter, politiska partier och föreningar.

Vad tycker du?

Här kan du lämna dina synpunkter och kommentarer den fördjupade översiktsplanen för Runn.

Digitala samrådsmöten

För att ge kommuninvånarna möjligheter att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera förslaget ordnas två digitala samrådsmöten. Länk till de digitala mötena kommer att finnas de aktuella datumen.

27 okt kl. 17.30 -19.00 (genomfört)

17 nov kl. 17.30 - 19.00

Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extrainsatt fysiskt samrådsmöte

22 november kl. 16.30 - 18.00 på Torsångs skola, Tingsrundan 781 94 Borlänge.

Det är ett öppet möte för allmänheten, du är välkommen att träffa och diskutera FöP Runn med tjänstemän och politiker.

Då det är ett fysiskt möte, kom ihåg att hålla avstånd till andra deltagare med hänsyn till covid-19 pandemin. Läs mer här för dom senaste covid-19 rekommendationerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter samrådet?

Efter att samrådet avslutats den 15 december 2021 sammanställer och kommenterar kommunerna alla synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen lämnas också förslag till hur planförslaget ska förändras. Samrådsredogörelsen ska godkännas av kommunstyrelserna i kommunerna.

Efter att kommunstyrelserna godkänt samrådsredogörelsen och beslutat vilka ändringar som ska göras tar vi fram en granskningsversion av planförslaget. Planförslaget ställs sedan ut igen och då finns möjligheter att lämna synpunkter på förslaget ännu en gång. Under granskningstiden kommer samrådsredogörelsen att finnas på webben.

Efter granskningen sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Efter en eventuell bearbetning av förslaget förs det till antagande i Kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Sidan uppdaterad 2021-11-16