Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vad tycker du?

Här kan du lämna dina synpunkter och kommentarer till samrådsversionen av den gemensamma fördjupade översiktsplanen för Runn.

Du kan också skicka in dina synpunkter skriftligt till:

Falu kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
791 83 Falun

Märk gärna försändelsen "FÖP Runn".

Eller via e-post till:

kontaktcenter@falun.se

Skriv "FÖP Runn" i ämnesraden.

Borlänge kommun

Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret
781 81 Borlänge

Märk gärna försändelsen "FÖP Runn".

Eller via e-post till:

planmark@borlange.se

Skriv "FÖP Runn" i ämnesraden.

Märk gärna försändelsen "FÖP-Runn”


Alla synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Om frågorna

Först kommer 12 frågor av mer allmän karaktär och där det vi frågar om tas upp under rubriken som anges under svarsrutan. Därefter kommer 5 frågor som berör de olika orterna.

Du väljer själv vilka frågor du vill lämna svar på. Skicka in dina synpunkter genom att klicka på skicka-knappen längst ned i formuläret.

Sista dagen att lämna synpunkter är den 15 december 2021.

Sista dagen att lämna synpunkter är den 15 december 2021

Sida: Utvecklingsstrategi/ Utvecklingskarta

Sida: Utvecklingsstrategi

Sida: Utvecklingsstrategi/ Hållbara resor och transporter

Sida: Användning/ Användningskartan

Sida: Värden och hänsyn/Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Sida: Värden och hänsyn/jordbruksmark

Sida: Användning / Natur och friluftsliv

Sida: Hänsyn/ Att anpassa bebyggelse

Sida: Hänsyn/ Hållbara resor och transporter/ Bil

Sida: Hänsyn/ Hållbara resor och transporter/ Cykel, samt kapitel: Hänsyn/ Hållbara resor och transporter/ Gå

Sida: Hänsyn/ Hållbara resor och transporter/järnväg

Sida: Konsekvenser/ Hållbarhetsbedömning

Här kan du skriva synpunkter som inte ryms under frågorna ovan

Fråga 1: Vika

Fråga 2: Vika

Fråga 3: Vika

Fråga 4: Vika

Fråga 5: Vika
Sidan uppdaterad 2021-11-11