Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Cykel

För de som bor och arbetar på samma ort är cykel ett bra alternativ för resor mellan hemmet och arbetet. För barn, unga och andra som saknar bil eller körkort är cykeln, tillsammans med kollektivtrafiken, en möjlighet att på egen hand kunna förflytta sig kortare sträckor.

Från de tätorter som ligger förhållandevis nära Falun och Borlänge är det möjligt att använda cykeln för arbetsresor.

Läs mer under utvecklingsstrategin och under respektive områdesrekommendation.

Cykelplan för Falu kommun

Cykelplanen beskriver hur kommunen ska jobba med cykelfrågan fram till 2030.

Läs mer om cykelplan för Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelplan för Borlänge kommun

Arbete med att ta fram en ny cykelstrategi pågår, antas under 2021.

Finansiering av cykelinfrastruktur

På landsbygden är det oftast Trafikverket som ansvarar för att bygga ut cykelvägar eftersom det är främst längs de större statliga vägarna som cykelvägar behövs. Det statliga och regionala cykelvägnätet planeras, finansieras och driftas av Trafikverket och Region Dalarna (Länsplaneupprättaren).

Planskilda korsningar

Läs om planskilda korsningar under avsnittet Gång

Läs mer:

GCM-handboken, Trafikverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VGU, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testcyklister för inventering av cykelvägnät | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-31