Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor skrattar framför en fontain

Förorenad mark

Förorenade områden är mark- eller vattenområden samt byggnader eller anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Länsstyrelsen inventerar och anger var potentiellt förorenade områden förekommer (se karta nedan). Inom FalunBorlänge har de flesta föroreningar sin grund i gruvhanteringen samt de många industrier som funnits och finns inom kommunerna.

Planläggning, markarbeten eller andra åtgärder som innebär att föroreningar påverkas ska föregås av utredningar.

EBH-stödet EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden (EBH är en förkortning för efterbehandling av förorenade områden). I EBH-stödet registreras områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter. Ett förorenat område kallas i databasen för ett objekt. I databasen kan det finnas information om verksamhetens historik, riskklass, utredningar av olika slag, bilder samt vilken status området har. Databasen administreras av länsstyrelserna.

I Borlänge kommun finns det inga tillståndspliktiga miljöstörande verksamheter, medan det finns en tillståndspliktig verksamhet i Falu kommun inom planområdet. Flera områden med anmälningsplikt kan förekomma, läs mer under respektive områdesrekommendation.

Sidan uppdaterad 2021-09-01