Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Kulturella ekosystemtjänster

Kulturella ekosystemtjänster inom FÖP-Runn

De kulturella ekosystemtjänsterna är de fördelar som bidrar till ökad hälsa och välbefinnande, både fysiskt och mentalt, genom att främja fysisk aktivitet och lek, erbjuda sinnliga upplevelser, inspiration och skapa platser för möten mellan människor. Den blå och gröna strukturen är också identitetsskapande och bidrar till identiteten för människor, områden eller städer. Förutom detta innehåller vistelse i blå och gröna miljöer en pedagogisk aspekt då det kan bidra till att ge kunskap och förståelse för natur och ekosystemens betydelse – vilket är betydelsefullt för att vi och framtida generationer ska värna och vårda vår natur och miljö och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kulturella ekosystemtjänsterna är de icke materiella nyttor som vi människor får av den blå och gröna strukturen. Det är subjektiva värden som upplevs och används på olika sätt av olika människor, så därför är det betydelsefullt med en variationsrik blå- och grönstruktur som är inkluderande och ger alla möjlighet att hitta sina platser och miljöer utifrån efterfrågan, behov, bakgrund och förutsättningar.

De kulturella ekosystemtjänsterna är abstrakta värden som exempelvis rekreativa, sociala, pedagogiska och estetiska kvaliteter och innefattar aktiviteter och upplevelser som är knutna till planområdets blå och gröna struktur. Falun och Borlänge kommuner har indelat tjänsterna i hälsa och fritidsupplevelser, sociala interaktioner, naturpedagogik samt symbolik, identitet och andlighet. Läs mer i underrubrikerna.

Mål och strategier för natur och friluftsliv, ekossystemtjänster finns under utvecklingsstrategin.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Läs mer Sveriges friluftsmål - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Borlänge kommuns friluftsprogram

Borlänge kommuns friluftsprogram grundar sig i de tio nationella friluftsmål som Sveriges riksdag antagit. Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten som grund. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftsprogrammet utgår från de nationella friluftsmålen men en prioritering och omarbetning har gjorts för att passa de förutsättningar som finns i Borlänge.

Arbetet för att nå de nationella friluftsmålen ska ske på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Kommuner har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv för kommuninvånare och besökare. Läs mer om Borlänge kommuns strategier under varje delområde under kulturella ekosystemtjänster.

Sidan uppdaterad 2021-08-31