Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Riksintresse för Försvarsmakten

Områden som är utpekade som riksintresse för totalförsvarets militära del behövs för totalförsvarets anläggningar. Dessa ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Riksintressena omfattar av två delområden, det faktiska avgränsningsområdet för anläggningen och påverkansområdet.

Den fördjupade översiktsplanen berör ett påverkansområde av riksintresse för totalförsvarets militära del.

Påverkansområde väderradar

SMHI och Försvarsmaktens Vädertjänst har en gemensam meteorologisk infrastruktur. Det är av stor vikt att infrastrukturen ständigt fungerar, därför utgör väderradarer samt tillhörande anläggningar riksintresse för totalförsvarets militära del. Den fördjupade översiktsplanen ligger i utkanten av väderradarn TM0095 påverkansområde.

Planeringsinriktningar och rekommendationer

  • Vindkraftsetableringar inom påverkansområdet måste föregås av särskilda analyser
Sidan uppdaterad 2021-08-31