Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

15.4 Värdefulla sand- och grusförekomster

I Regional materialförsörjningsplan för Dalarnas län redovisas en klassning av sand- och grusförekomster där de delas in i kategorierna geovetenskapligt värde, naturvårdsintresse och kulturmiljöintresse. I dessa områden bör uttag av sand och grus inte förekomma, och sand- och grusförekomsterna ska skyddas från åtgärder som kan påverka deras geovetenskapliga värde, natur- eller kulturvärde negativt.

Karta över sand- och grusförekomster som ska skyddas, källa länsstyrelsens materialförsörjningsplan 2012

15.5 Karta över sand- och grusförekomster som ska skyddas, källa länsstyrelsens materialförsörjningsplan 2012

Sidan uppdaterad 2019-03-28