Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

3.2 Mark- och vattenanvändning

Kommunernas syn på användningen av mark och vatten redovisas på kartan ”Mark- och vattenanvändning”, bild 3.1. Kartan redovisar dels de områden där den huvudsakliga, dominerande pågående användningen ska fortsätta och dels de större arealkrävande användningsanspråken för förändrad användning för den kommande 10–20-årsperioden. För de tillkommande planerade bebyggelseområdena redovisas också om förändringen ska ske inom 0-10 år eller inom 10-20 år.

Mark och vattenanvändningskarta FalunBorlänge

Bild 3.1 Mark och vattenanvändningskartan

Sidan uppdaterad 2019-03-28