Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

3.8 Översiktsplanen redovisar inte allt

De mark- och vattenanvändningsfrågor som inte är gemensamma eller som kräver större detaljeringsgrad, exempelvis synen på markanvändning i mindre orter, ingår inte i den här gemensamma översiktsplanen. Vid behov av ytterligare fördjupning kommer det att få lösas i den efterföljande, rullande översiktsplaneringen, genom detaljplanering eller annan prövning.

Sidan uppdaterad 2019-03-28