Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Interaktiv mark- och vattenanvändningskarta

Navigera i kartan genom att klicka på de olika avsnitten i vänstra spalten, klicka på länkarna i varje avsnitt för att komma till rätt textavsnitt. Siffrorna framför avsnittet hänvisar till kapitlen i översiktsplanen.

Teckenförklaring

Teckenförklaringen i högra hörnet går att fälla ner för varje kapitel och anpassas till den markanvändning som visas i varje avsnitt.

Nedfälld teckenförklaring: 

Zooma i kartan med hjälp av plus och minus knapparna eller hem knappen, det går också bra att skrolla eller använda vedertagna zoomfunktioner för touchskärmar.

Klicka på linjer och ytor i kartan för att få mer information om de olika markanvändningsobjekten.

Vid flera objekt på samma ställe, kicka på den lilla pilen i informationsrutan för att komma till nästa objekt.

Bakgrundskartan

Kommer från Lantmäteriets öppna data.

Kartans framställning

Markanvändningskartan är framtagen till Översiktsplanen FalunBorlänge.

Sidan uppdaterad 2019-03-28