Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En gul rapsodling

23.5 Aktualitetsförklaring och årlig avstämning

Översiktsplan FalunBorlänge behöver följas upp för att vi ska veta hur strategier, planeringsinriktningar och rekommendationer får genomslag i kommunernas verksamheter, och vilka konsekvenser översiktsplanen får. Att i olika beslut referera till hur relevanta planeringsinriktningar och rekommendationer från översiktsplanen berörs är ett sätt att höja medvetenheten om översiktsplanen och att få den genomförd.

Inom ramen för den rullande översiktsplaneringen ska en årlig avstämning av översiktsplanen göras. Kommunstyrelsernas ordförande, oppositionsråden, samt kommundirektörerna ska vara styrgrupp för den rullande översiktsplaneringen. I samband med att översiktsplanen aktualitetsförklaras en gång varje mandatperiod ska en uppföljning göras för att se om översiktsplanen är aktuell och vilka förändringar som behöver göras.

Sidan uppdaterad 2019-03-28